FANDOM


Деві́з (від народнолатинського dīvīsa — розпізнавальний знак, пов'язаного з лат. dīvido — розподіляю; відрізняю) — в геральдиці гербова фігура або вислів на гербі.

  • Короткий вислів, що, як правило, пояснював зміст герба.
  • Стисле формулювання провідної ідеї, програми дій. Правило, заповідь.
  • Вислів або слово, що є псевдонімом автора якоїсь роботи, проекту або твору, що розглядається на закритому конкурсі.
  • Слово або вираз, який характеризує певні почуття або кодекс поведінки.